Programa

Del 14 al 16 de desembre del 2018

01 — Introducció a la facilitació de grups

Les experiències entorn la participació en grup són diverses. A vegades són molt satisfactòries i altres... no tant. En aquest mòdul aprendrem a mirar els grups des de diferents òptiques per comprendre millor el seu funcionament, així com indagarem sobre algunes maneres de promoure un grup savi i efectiu, creant un espai de participació segur i fluït. Identificarem les principals funcions i responsabilitats de la persona facilitadora, així com els principis ètics de la mateixa. Abordarem també algunes eines i tècniques de facilitació per la intervenció en grups.
De l'11 al 13 de gener del 2019

02 — Comunicació conscient i eficaç

Sovint ens trobem amb dificultats en els processos grupals que s'incrementen per la manera en què ens comuniquem. Habitualment, introduïm microviolències en el llenguatge i ens trobem amb barreres comunicatives que dificulten l'escolta, l'empatia i el consens. A més de conèixer les tècniques, necessitem desenvolupar també altres habilitats per a desenvolupar una comunicació eficaç, empàtica i assertiva. En aquest mòdul treballarem a partir de la proposta de Marshall Rosenberg de Comunicació No Violenta, la què ens dona eines pràctiques i proposa el desenvolupament d'habilitats personals per a una millor comunicació, tant a nivell grupal com en diferents àmbits de les nostres vides. També es treballarà sobre els canals de comunicació que proposa el Treball de Processos.
De l'1 al 3 de febrer de 2019

03 — L'espai emocional i el grup

Per què sentim el què sentim? És convenient explorar aquest territori personal i compartit amb altres mapes. En els espais grupals, col·lectius, la influència de les emocions personals és constant. Pot ser un element dinamitzador, pot ser un gran fre; tot depèn de com les gestionem personalment i col·lectivament. Moltes de les situacions difícils que vivim en els nostres grups tenen el seu origen en la resistència que sentim a canviar les regles o normes que tenim per a nosaltres mateixes i que, en certa manera, conformen el nostre codi ètic intern, el nostre sistema de creences. La nostra estructura s'expressa també a través de les emocions que sentim i que, a vegades, expressam... o, encara que no s'expressin, estan presents en el camp grupal.
De l'1 al 3 de març de 2019

04 — Governança: reunions i presa de decisions

Les reunions són una part molt important en la vida dels grups. En elles es realitzen moltes tasques com ara planificar, informar, decidir, avaluar... i és necessari incorporar una sèrie de coneixements, actituds i hàbits per a millorar el funcionament grupal i evitar els errors habituals. Per això, proposam cultivar una intel·ligència grupal per a què la governança dels nostres grups sigui cada vegada més eficaç, inclusiva i participativa a la vegada que divertida, proporcionant eines i habilitats per organitzar els diferents tipus de reunions i construir agendes sòlides i atractives. Enfocarem amb major profunditat el tema de la presa de decisions com a element clau de les mateixes, des dels diferents tipus de decisions, el seu abast, el mètode a fer servir (amb especial atenció al consens), els factors que intervenen i les passes que faciliten aquest procés.
Del 29 al 31 de març de 2019

05 — Dinàmica de grups, rols i rang

En aquest mòdul aprofundirem en la comprensió holística del funcionament dels grups, del perquè algunes vegades succeeixen coses aparentment misterioses i/o difícils d'explicar. Es tracta de sistemes complexes, amb estructures, etapes i dinàmiques pròpies. Coneixerem el funcionament dels processos de grup, els principals rols que emergeixen de les relacions grupals, així com les principals barreres i límits dels mateixos. Tractarem un tema transversal en tots els grups com és el poder i el rang, claus per comprendre els processos de grup i poder facilitar-los. Ens centrarem també en el rol del lideratge i el seu funcionament dins els grups.
Del 3 al 5 de maig de 2019

06 — Transformació de conflictes

Els conflictes solen considerar-se un fenomen negatiu, però si ampliam la mirada i observam l'evolució dinàmica i complexa dels equips, ens n'adonem que els conflictes funcionen com a motor de l'evolució del grup i, en general, quan aconseguim una regulació satisfactòria dels mateixos, l'equip surt reforçat de l'experiència. Des del Treball de Processos, la transformació dels conflictes passa per conèixer els diferents tipus de rang, com funciona el lideratge i quines passes es poden fer en un grup per augmentar la consciència grupal sobre la distribució del poder i de les maneres de compartir el lideratge, així com desenvolupar actituds o habilitats per a asseure'ns al foc. Asseure's al foc és poder comprendre les qualitats que hi ha en ambdós pols d'un conflicte.
Del 31 de maig al 2 de juny de 2019

07 — Indagació: visió grupal i escenaris de futur

Treballar en crear una visió comú és un dels processos fonamentals per a que un grup maduri, ja que és una de les millors maneres de prevenir conflictes. Una visió comú ha de tenir en compte en el seu procés totes les veus presents en el grup, encara que només ha de recollir acords o idees compartides per totes les persones. Per construir aquesta visió, podem disposar de tècniques de construcció col·lectiva, entre les què hi ha la metodologia participativa d'escenaris de futur, que permet integrar la complexitat i incertesa del context actual al full de ruta per dur a terme la nostra visió.
Del 21 al 23 de juny del 2019

08 — Tècniques i habilitats per a la facilitació

En aquest mòdul treballarem les claus per a realitzar una facilitació participant. Les tècniques i habilitats concretes que podem implementar per a què els nostres grups tenguin un funcionament més satisfactori i eficaç. Ens ajudarà a prevenir conflictes tot incidint en els aspectes estructurals i productius del grup com també en el propi procés, descobrint problemes relacionals, situacions de privilegi i abús de poder i altres efectes no desitjats de la cultura grupal.

Acreditació IIFACE

Aquests seminaris formen part del currículum acreditat per l'IIFACE, Institut internacional de facilitació i canvi. Per obtenir l'acreditació del curs anual bàsic de facilitació de l'IIFACE són necessàries 120 hores lectives, tot realitzant 8 mòduls del curs bàsic i els exercicis relatius a cada mòdul.

Aquesta formació correspon al nivell bàsic de la formació.

Nivell bàsic Nivell mitjà Nivell avançat
Hores lectives 120h 120h + mentoria voluntària Entre 9 i 10 hores de mentoria
Seminaris 8 seminaris de 15h 8 seminaris de 15h Sense seminaris, 8 intervencions documentades
Estructura 7 seminaris troncals i 1 mòdul complementari a escollir entre un ventall ofertat 8 seminaris amb, al manco, dues formadores A cada estudiant se li assignarà un/a mentor/a coordinador/a encarregat/da del seu seguiment, amb possibilitat de fer mentories amb altres persones.
Treball personal Activitats entre seminaris Diari personal i treball final de reflexió i revisió des de marc teòric. Dossier de cada intervenció i treball final de reflexió i autoavaluació.

Per a més informació, podeu consultar el currículum al web de l'IIFACE.

Procés d'inscripció

El procés d'inscripció consta de dues parts:

  1. La inscripció estarà oberta des del 25 d'octubre al 5 de desembre del 2018.
  2. La formalització de la matricula s'obrirà l'1 de desembre.

Si t'interessa participar de la formació, les passes a realitzar són:

  1. Tu completes el formulari d'inscripció.
  2. Nosaltres et responem per correu electrònic, facilitant-te instruccions per al pagament de la reserva.
  3. Tu ingresses l'import de la reserva de plaça.
  4. Nosaltres t'escrivim per confirmar que el curs es durà a terme i donar-te les instruccions per formalitzar la matrícula.